Nasi rodzice i dziadkowie zapewniali nam przez długie lata wszystko co mogli, aby okres dzieciństwa i dorastania był dla nas Read More